Thermografi

Thermografi

 

Vi erbjuder nu även thermografi service med modern och sofistikerad utrustning.

Vad kan vi se?

•Husets alla läckage,

•Eventuella brandrisker,

•Läckage i värmegolv,

•Brott på värmeslingor,

•Kallras från fönster och dörrar,

•Brister i isolering,

•Värmeutveckling från spotlights,

•Fel i elinstallationer som utvecklar värme,

•Energifönster tappa sin isoleringsförmåga,

•Läckage mellan fuktspärr och avloppsrör,

•Energifönster som sitter på fel håll så värmen läcker ut,

•Element med dålig värmefördelning,

•Lagerbanor som är på väg att skadas,

•Inflammationer på häst/hund/katt/människa

•och mycket annat som avger värme eller kyla!

Bristande isolering och felaktigt utförande kostar i regel många tusenlappar varje år och kan med en enkel kontroll av fastigheten förebyggas med modern teknik.

Vid närmare intresse kontakta:

kontakt@thermografic.se

Kristian Ekdahl

www.thermografic.se